Om mig

Om mig
Clarita Karlsson, Sjukgymnast

Bakgrund

Jag har alltid varit intresserad av den mänsliga kroppen och att hjälpa andra människor. Genom mina utbildningar och mångåriga erfarenhet som sjukgymnast, så har jag fått möjligheten att göra ju just det – att hjälpa andra.

Livskvalité är att kunna vara aktiv, röra på sig och njuta av livet. Jag hjälper dig i din rehabilitering att uppnå det. Nedan kan du se de utbildningar jag har genomgått för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

 

Utbildning
Leg. Sjukgymnast
Uppsala Universitet

Studerat till legitimerad sjukgymnast vid Uppsala Universitet med godkänd examen 1996.

Info om utbildningen (120p)
Sjukgymnastik • Anatomi • Biomekanik • Fysiologi • Vetenskaplig grundkurs • Funktionell anatomi • Beteendevetenskap • Sjukgymnastik m 5p praktik inom akutvård, medicin, ortopedi, kirurgi, pediatrik • Sjukgymnastik inkl. 5p praktik inom neuro/geriatrik, neuroligi och geriatrik • Sjukgymnastik inkl. 5p praktik i öppen vård, ledsjukdommar, examensarbete, psykiatri • Sjukgymnastik inkl. 5p praktik i elektivt område.

  Legitimation Sjukgymnast
  Socialstyrelsen

  Legitimerad sjukgymnast fr.o.m. 23 januari 1997. Godkänd av Socialstyrelsen att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

   TENS-behandling
   Cefar Medical & Smärtsektionen Anestesikliniken Karolinska Sjukhuset

   Studerat TENS-behandling vid Smärtsektionen Anestisikliniken på Karolinska sjukhuset med examen 2002.

   Info om utbildningen
   Smärtfysiologi • Smärttermologi • Grundläggande ellära • Neurofysiologi • Behandlingsindikationer • Utprovningsrutiner • Elektrodplaceringar • Praktisk träning • Utvärdering och uppföljning.

    NMES / TENS vid Ortopedi & Idrottsskaderehabilitering
    Cefar Medical & Riskförbundets Elitidrottscentrum, Bosön

    Studerat NMES/TENS vid Ortopedi & Idrottsskaderehabilitering med examen 2005.

    Info om utbildningen
    Grundläggande ellära • Metod NMES / TENS • Behandlingsindikationer rehab • NMES / TENS inom idrotten • Praktisk träning • Patientfall.

     

     Diplom akupunktur Clarita Karlsson
     Akupunktur
     Akab Utbildning AB / SgSS

     Studerat smärtlindring med akupunktur vid Akab utbildning AB med examen 2010.

     Info om utbildningen Grundutbildning i akupunktur för smärtlindring • Teori • Gruppdiskussioner • Praktisk tillämpning av akupunktur för smärtlindring.

      Meknisk ryggrads diagnos och terapi
      McKenzie Institute, Stockholm

      Suderat mekanisk ryggrads diagnos och terapi vidareutbildning vid McKenzie Institute international branch of Sweden med examen 2014.

       Diagnostik & behandling av nackbesvär
       Sport & Rehabklinkiken

       Studerat diagnostik & behandling av nackbesvär vid Sport & rehabkliniken i Åkeshov med examen 2014.

       Info om utbildningen
       Teknisk genomgång av cervikalryggens funktionella anatomi • Patalogiska anatomiska diagnoser, funktionsdiagnoser och refererad smärta • Undersökningstekniker CO – Th2 • Nervprovokationstester av perifera nerver • Ledbehandlingstekniker CO – Th2 • Nerbehandlingstekniker • Cervikogen huvudvärk, spänningshuvudvärk • Undersökning och behandling av käkleden • Protokoll inför cervikal manipulation • Manipulationstekniker för cervikalryggen • Träning som behandling • Patientfall med klinisk resonemang kring diagnos- och behandlingsstrategier.

        

        Smärtskolan
        Reumatikerförbundet & Reuma Utveckling

        Studerat smärtlindring vid Reumatikerförbundet & Reuma Utveckling med examen 2014.

        Info om utbildningen
        Vetenskaplig evediens och erfarenheter som utgör grunden för Smärtskolan inom områderna: Långvarig smärta • Fibromyalgi • Smärtfysiologi • Fysisk aktivitet • Motivation till motion • Vardagsbalans • Praktiska moment inom fysisk aktivitet och avslappning • Material och vägledning för att kunna driva smärtskola på den egna enheten.

         Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik
         Fysioterapeuterna

         Studerat muskuloskeletalt ultraljudsdiagnostik vid Karolinska Institutet med examen 2017.

          Diplom OMT Clarita Karlsson
          OMT
          Luleå Tekniska Universitet

          Studerat Masters degree Ortopedisk Manuell terapi (OMT) vid Luleå Tekniska Universitet med examen 2018.

          Info om utbildningen
          Ortopedisk Manuell Terapi (NeuroMuskuloSkelettala systemet) • Rörelsesystemets anatomi, neuroanatomi och funktionell anatomi • Rörselsesystemets Fysiologi och Neurofysiologi • Biomekanik • Idrottsmedicin och träningsterapi • Smärtfysiologi och smärtanalys • Funktionsdiagnostik inom OMT, det NeuroMuskulo Skeletta systemet • Differenstialdiagnostik inkl. smärdiagnostik • Undersökning och behandling av nersystemet • Muskelbehandling för columna och extremitetsleder • Mobilisering och manipulation av columna och extremitetsleder • Smärtbehandling vid akuta och långvariga smärttillstånd • Stabilitets- och koordinatiuonsträning för columna och extremitetsleder.