Här kan du läsa om hur jag hanterar Corona på Rimbo Fysioterapi AB. Jag följer i möjligaste mån statens och Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer. Du skall känna dig trygg när du besöker mig!

Före ditt besök
Besök gärna receptionen för att registrera dig och göra en kontroll att du inte har feber samt får ett munskydd. Tänk även på;

  • Tvätta händerna med tvål eller sprit.
  • Använd munskydd.
  • Hålla avstånd (2m).

Under ditt besök
Tänk på;

  • Jag använder alltid visir och munskydd vid behov.
  • Använd munskydd.
  • Hålla avstånd (2m) i möjligaste mån.

Efter ditt besök
Tänk på;

  • Tvätta händerna med tvål eller sprit.
  • Kasta munskyddet på avsedd plats.
  • Hålla avstånd (2m).

Använd Kontakt-sidan om du har fler frågor om detta inför ditt besök.